Välkommen till Isgölen

Maximera bild Isgölen ligger ca 1,5 mil väster om Oskarshamn i en underbar skogsmiljö. Isgölen är klubbens eget fiskevatten, vi planterar in regnbåge två gånger om året. Vi har vindskydd med eldstad och fiskrök. Här fiskar vi med fluga eller spinn och när vintern tillåter är det pimpelfiske som gäller.
Isgölskommittén ansvarar för skötseln, bland annat 9 st bryggor som skall underhållas och att fiskestigarna är framkomliga. När du vistas vid gölen var vänlig och respektera dom regler som finns uppsatta i vindskyddet.

Fiskekort Isgöl, årskort
Senior 650 kr
Junior och familjemedlem 350 kr
Gästkort 100 kr

Maximera bild Som innehavare av fiskekort till Isgöl kan du lösa gästkort till en kompis. Gästkortet måste lösas innan fisket påbörjas. Det är tillåtet att på samma gång köpa flera gästkort om man vill fiska vid olika tillfällen. Viktigt är att man vid fisketillfället fyller i kortet och noterar numret i pärmen i vindskyddet. Det är ingen begränsning i antalet gästkort per år. Gästkort säljs av: Bo Karlsson tel. 17987, Martin Udd tel. 072-740 71 69, Susanne Wahlborg tel. 070-343 99 68 och Patrick Nilsson tel. 070-363 40 91.
I övrigt hänvisar vi till fiskereglerna angående antalet fångade fiskar per gästkort. Viktigt att läsa reglerna innan fisket sker!
Barn till det år de fyller 10 år och som är familjemedlem fiskar gratis på seniors fiskekort och på dennes fiskekvot.

Fiskekort till Isgölen löser du hos kassören, Martin Udd, Falkvägen 16, 572 31 Oskarshamn.
Mobilnr: 072- 740 71 69
Vi är tacksamma om du betalar dina avgiftert till vårt bankgiro nr: 828-9043. OBS! Postgironumret gäller ej längre.

OBS! Glöm inte att fylla i närvaro- och statistikpärmen som ligger i vindskyddet innan fisket börjar, efter avslutat fiske skall din fångst vägas, mätas och skrivas in i pärmen.

Återsättning av fisk!
Återsättning av fisk som blöder eller är i dålig kondition får absolut inte återsättas. När kvoten två fiskar är upptagna får man inte fortsätta att fiska, detta måste ni respektera.
Mer om fiskereglerna finns i vindskyddet, respektera dom!

Arbetsträffar vid Isgölen?
Datum och tid för arbetsträffarna läggs in under senaste nytt!

Isgölskommittén!